McKinney Christian Takes Down Brazos Christian

McKinney Christian defeated Brazos Christian 38-14 to open the season.